Rozliczenie podatku w Anglii on-line

Rozliczenie podatku w Anglii On-Line tylko £29.99
Sprawdź jakie to proste! Potrzebujesz od 15 do 30 min na zrobienie rozliczenia samemu.

Pomyśl ...

Potrzebujesz: wyciągi z banku ,certyfikaty od pracodawcy (vouchery) za okres od 05. 04. "poprzedni rok" do 06. 04. "biezacy rok", pokazujące dochód i kwotę podatku odprowadzoną za Ciebie. Oraz rachunki za wszystkie wydatki związane z biznesem. Połóż je na stole.

Weź kartkę i długopis ...

Musisz zliczyć cały dochód jaki zarobiłeś od 05. 04. "poprzedni rok" do 06. 04. "bieżący rok".

Będziesz musiał zliczyć: kwotę zarobku z certyfikatów, kwotę podatku z certyfikatów, wszystkie wpływy na konto. Nie licz benefitów, nie licz oszczędności. Sprawdź czy na koncie nie ma więcej pieniędzy niż na invoisach i certyfikatach od pracodawcy.

Teraz juz z górki

Przygotuj wszystkie rachunki za wydatki związane z biznesem. Kwoty z tych rachunków wpiszesz do formularza na następnej stronie. Wszystkie zliczone kwoty obliczą podatek do zwrotu.

Zrób kawę i naciśnij przycisk start aby rozpocząć rozliczenie podatku.

Wysłane w 48H

Nasi ksiegowi po sprawdzeniu Twojego rozliczenia podatkowego i zapłaceniu £29.99, wyślą Twoje rozliczenie podatkowe w ciągu 48 godzin do urzędu skarbowego.

Potwierdzenie złożenia rozliczenia

Otrzymasz potwierdzenie wysłania Twojego rozliczenia podatku do urzędu skarbowego na podany przez Ciebie email.